24 czerwca 2020

Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych na terenie Województwa Opolskiego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przez WOMP konkursu na wykonywanie badan lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r.(Dz. U, z 2019 r. poz. 1651) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, zostały wyłonione trzy podmioty przeprowadzające powyższe badania na terenie województwa opolskiego:

1) NZOZ „Profilaktyk” z Namysłowa ul. Kościelna 2  46-100 Namysłów

2) Gabinet Internistyczny i Medycyny Pracy z Nysy lek. med. Zofia Kałwelis-Zaleska ul.Piłsudskiego 47 48-303 Nysa

3) Gabinet Medycyny Pracy z Głogówka lek. med. Irena Florek-Mielniczuk ul. Powstańców 34 48-250 Głogówek.

 

Z terenu Powiatu Kędzierzyn-Koźle oraz uczniów i studentów z pozostałej części województwa w chwili obecnej opieką profilaktyczną obejmie WOMP.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ponownie będzie ogłaszał konkurs na wykonywanie w/w zadań