22 maja 2019

Informacje dotyczące monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli województwa opolskiego

Informuję, że 24 maja br. na platformie nadzoru pedagogicznego zostanie udostępniony arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019 (w załączeniu). Ww. monitorowanie będzie prowadzone w trybie działań doraźnych. Proszę o zapoznanie się z arkuszem i wypełnienie go w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca br. W przypadku zespołu szkół arkusz monitorowania należy wypełnić odrębnie dla każdego typu szkoły.

 

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019