12 grudnia 2023

Inne telefony wsparcia

 

  • Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • Linia Pomocy Pokrzywdzonym 222 309 900
  • Rzecznik Praw Pacjenta 800 190 590
  • Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 70 22 22
  • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116 123
  • Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 112