26 maja 2023

IV Konferencja metodyczna z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pt. „Klimat społeczny a dobrostan w środowisku edukacyjnym”

Szanowni Państwo, zapraszamy do uczestnictwa w IV konferencji metodycznej Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pod tegorocznym tytułem „Klimat społeczny a dobrostan w środowisku edukacyjnym”. Wydarzenie organizowane jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w dniu 6 czerwca 2023 r.

Celem konferencji jest dyskusja nad działaniami zaradczymi w kontekście budowania relacji i kultury well-being w placówkach oświatowych oraz kreacji pozytywnego klimatu sprzyjającego dobrostanowi całej społeczności szkolnej czy przedszkolnej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego oraz Opolski Kurator Oświaty.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w siedzibie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy ul. Głogowskiej 27 o godz. 15.00. Udział jest bezpłatny. Istnieje również możliwość uczestnictwa online.

Szczegółowy program konferencji oraz zgłoszenia znajdują się na stronie organizatora. Zamieszczamy również link do wydarzenia.