9 kwietnia 2018

IV Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Olesno 2018

Informujemy, że tegorocznym mistrzem Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych w Oleśnie została drużyna z Zespołu Szkół w Tułowicach.

6 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie odbył się „IV Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych”. Uroczystego otwarcia dokonali: Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała, Dyrektor ZSEiO w Oleśnie – Dorota Mielczarek-Koziołek, Starosta Oleski – Stanisław Belka oraz Burmistrz Olesna – Sylwester Lewicki. Na początku uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a potem nastąpiło złożenie meldunku Opolskiemu Wicekuratorowi Oświaty o gotowości rozpoczęcia Przeglądu.

 

Celem była popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

W pierwszej kolejności wszystkim uczestnikom zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, która muzycznie wprowadziła wszystkich w klimat wojskowych zmagań. W międzyczasie dowódcy poszczególnych drużyn losowali kolejność, według której prezentowali komisji sędziowskiej swoje wyszkolenie w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.

 

Główną Komisję Sędziowską reprezentowali:

mjr Wacław Ryszytyło – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu –przewodniczący

chor. Jerzy Wieczorek – JW nr 2286

por. Krzysztof Leśniak – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

bryg. Jarosław Zalewski  – KP PSP w Oleśnie

podkom. Jacek Bosy – KWP w Opolu

Roland Fabianek  – Wicestarosta Oleski

Robert Socha – Kuratorium Oświaty w Opolu

 

Po zaciętej rywalizacji i widowiskowych pokazach w programie dowolnym końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół w Tułowicach – 195 pkt

II miejsce – Zespół Szkół w Gogolinie – 177,5 pkt

III miejsce – Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku – 157 pkt

IV miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 154,5 pkt

V miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich – 116 pkt

 

Informujemy ponadto, że zwycięska drużyna z Zespołu Szkół w Tułowicach będzie reprezentować województwo opolskie w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w czerwcu br. w Zakopanem.

Dziękujemy również wszystkim służbom mundurowym (policja, straż pożarna, wojsko, służba więzienna) za aktywny udział w przeglądzie poprzez zorganizowanie punktów promocyjnych i  informacyjnych.

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Robert Socha

 

Kurier Opolski – TVP3 Opole

Nowa Trybuna Opolska

Zdjęcia: www.ool24.pl