20 lutego 2018

IV Opolski Test o Żołnierzach Wyklętych 05.03.2018r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
województwa opolskiego,

Fundacja „Dla Dziedzictwa” wraz z Młodzieżowym Domem Kultury, Radiem Opole, TVP Opole organizuje IV Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”. Patronat honorowy nad konkursem objął Wojewoda Opolski, IPN – Delegatura w Opolu, Prezydent Miasta Opola, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w IV Opolskim Teście Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, który odbędzie się 05.03.2018r. o godz. 16.00 w Sali Herbowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.03.2018r do godziny 15.00 na adres Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 1, 45-084 Opole tel. 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl
Informacje dotyczące Regulaminu znajdują się na stronie www.dladziedzictwa.org i www.mdk.opole.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Fundacja „Dla Dziedzictwa” tel.- 606 394 451
e-mail: biuro@dladziedzictwa.org
Koordynator konkursu Tomasz Kwiatek

Regulamin testu