7 lutego 2020

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklętych – Bohaterowie Niezłomni”.

Fundacja im. Kazimierz Wielkiego w Lublinie ogłasza IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklętych  – Bohaterowie Niezłomni”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cele Konkursu:

  1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2020).
  2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
  3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
  4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
  5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
  6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
  7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

 

Więcej informacji: