22 lutego 2019

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”

Organizatorzy – Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzna Polszczyzna zapraszają do udziału w konkursie  uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Politechnika Wrocławska oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Finał organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Słupsku w październiku 2019 roku.

Więcej informacji na stronie http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs /