11 grudnia 2019

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” we Wrocławiu

Głównym tematem Forum organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej  w dniach 8-10 stycznia 2020 r. będą nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.

Zgłoszenia należy składać faksem lub mailem, w terminie do 18 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu nadsyłania zgłoszeń, w przypadku wcześniejszego wyczerpania się liczby dostępnych miejsc. Ze względu na przewidywane duże zainteresowanie szkół uczestnictwem w Forum oraz chęć zachowania równego dostępu do tego przedsięwzięcia, obowiązuje kolejność zgłoszeń, w ramach przeznaczonego limitu miejsc dla każdego województwa, proporcjonalnie do liczby szkół prowadzących klasy mundurowe w województwie (wykaz miejsc w załączeniu pod tekstem). Więcej niż jedna osoba z danej placówki, będzie mogła zostać przyjęta w miarę dostępności miejsc. O fakcie zakwalifikowania się lub niezakwalifikowania do udziału w Forum, osoby zgłoszone będą poinformowane na wskazany w formularzu adres e‑mail.

Szczegółowe informacje: tutaj