26 stycznia 2021

„Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału  w webinarium „Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z możliwością aplikowania  do ww. programów oraz pokazanie przykładowych działań szkół i placówek realizujących projekty w ramach ww. programów. Webinarium odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. o godz. 14.00  z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Rejestracja do udziału  w spotkaniu odbywa się pod poniższym linkiem do dnia 3 lutego 2021 r. do godz. 14.00

Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.