1 marca 2022

„Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” – specjalne szkolenie internetowe dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem w dniu 2 marca, Rzecznik Praw Dziecka Poinformował, że zostanie ono przeprowadzone po raz drugi 4 marca w godzinach 19:00-21:00.

Połączenie online będzie otwarte dla wszystkich chętnych na stronie internetowej 800121212.pl. Jeśli ktoś nie może wziąć udziału w szkoleniu na żywo, będzie mógł zobaczyć zapis wideo – zarówno z pierwszego, jak i z drugiego spotkania – który zostanie opublikowany na stronie.

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Dzieci i młodzież doświadczają ogromnego lęku, strachu o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych. Od kilku ostatnich dni towarzyszą im niewyobrażalnie trudne, nieznane dotąd odczucia i emocje, z którymi bez pomocy osób dorosłych nie będą w stanie przetrwać okresu wojny, nie tracąc zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa.

W tych trudnych czasach ogromne wyzwanie stanowi zapewnienie realnej, solidarnej pomocy wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy w ostatnich dniach lub dotrą do Polski w najbliższym czasie – ONI szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów − w szkole, placówce oświatowej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kadra pedagogiczna polskich szkół i placówek powinna być gotowa, zarówno od strony organizacyjnej, jak i mentalnej, do podejmowania nowych zadań i obowiązków, takich jak np. zapewnienie uczniom odpowiednich warunków pracy na lekcji, podczas zajęć dodatkowych i terapeutycznych oraz wypracowanie właściwego stylu prowadzenia rozmów na temat toczącej się wojny.

W szkole niezbędna jest rozmowa o emocjach uczniów, a także rzetelna, dostoswana do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka, informacja o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Ukrainie.

Otwarte dla wszystkich szkolenie „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” jest organizowane przez Rzecznika oraz ekspertów z działającego całodobowo w jego biurze, darmowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej RPD (kliknięcie w link powoduje przeniesienie do zewnętrznej strony internetowej).