2 czerwca 2023

Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?

W imieniu Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Tomasza Madeja oraz Prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Szymona Grzelaka serdecznie zapraszamy na konferencję

Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022

W dniu 13 czerwca 2023 roku odbędzie się konferencja „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”. Wydarzenie ma na celu skupienie uwagi na ważnej kwestii wsparcia młodzieży w obliczu niestabilności współczesnego świata. Organizatorami konferencji są Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), które postawiły sobie za zadanie przedyskutowanie najważniejszych wyzwań, jakie stanęły przed młodzieżą w ostatnich trzech latach, a także przedstawienie rekomendacji dotyczących wychowania, profilaktyki oraz ochrony zdrowia psychicznego. Konferencja ma na celu zgłębienie istotnych aspektów związanych z kondycją psychiczną młodzieży oraz dostarczenie praktycznych rekomendacji w zakresie wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Biorąc pod uwagę trudne lata 2020-2022, konferencja stanowi ważną platformę dla naukowców, ekspertów, edukatorów i innych  profesjonalistów, którzy chcą współpracować nad rozwojem kompleksowego i skutecznego podejścia do wsparcia młodzieży. Zaplanowane prezentacje oraz sesje pytań i odpowiedzi mają na celu stworzenie atmosfery otwartej dyskusji i wymiany wiedzy, a także umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych narzędzi oraz  perspektyw w pracy z młodzieżą.
Podczas wydarzenia odbędą się interesujące sesje prowadzone przez wybitnych ekspertów z dziedziny  psychologii, socjologii oraz nauk społecznych.
Potwierdzenie udziału w konferencji sekretariat@ore.edu.pl, tel. +48 22 345 37 21
Udział stacjonarny w konferencji jest zapewniony według kolejności zgłoszeń. Pozostałe osoby mogą wziąć udział w formie zdalnej, korzystając ze streamingu.

 

 

Program konferencji