12 września 2018

Jubileusz 40-lecia obchodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny. Wręczenie certyfikatów „Szkoła Przyjazna Turystyce”.

11 września 2018 r. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w uroczystych obchodach Jubileuszu 40-lecia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny. Całą uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelacach Opolskich, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach, Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Po części oficjalnej można było zwiedzić schronisko oraz podziwiać przygotowaną wystawę fotografii.

Podczas Jubileuszu wręczone zostały certyfikaty „Szkoła Przyjazna Turystyce”, które można było uzyskać za udział w I edycji programu „Rok Turystyki Szkolnej”. Dokument ten potwierdza szczególne działania szkoły na rzecz upowszechniania turystyki wśród uczniów na terenie województwa opolskiego. Szkoły, które uzyskały certyfikat:

  1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie.
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach.
  3. Zespół Szkół w Pietrowicach.