4 października 2023

Kampania informacyjna „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”

Celem kampanii jest wyposażanie pracowników szkół podstawowych, w tym przede wszystkim nauczycieli, w wiedzę pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej choroby alergicznej.

Choroby alergiczne określane są mianem epidemii XXI wieku. W Polsce mierzy się z nimi mniej więcej połowa dzieci. Niektóre z alergii, bez udzielenia szybkiej pomocy, mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu chorego. Polskie Towarzystwo Alergologiczne zainicjowało kampanię „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”, w której w prosty sposób pracownikom szkół pokazuje schematy postępowania w nagłych sytuacjach, wynikających z chorób alergicznych.

Akcja podjęta przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest odpowiedzią na Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 roku, które porządkuje kwestię ratowania zdrowia, a nawet życia ucznia. Kampania została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do materiałów stworzonych na potrzebę kampanii (rozmowa wideo oraz graficzne schematy postępowania do pobrania), które mogą być pomocne w sytuacjach nagłych, wynikających z chorób alergicznych.