4 listopada 2021

Kampania Ministerstwa Zdrowia „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje”.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna kampanię promującą otwartość w mówieniu o problemach psychicznych dzieci i młodzieży.

Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek uczestniczyła w konferencji prasowej dotyczącej inauguracji kampanii Ministerstwa Zdrowia „Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje”. Inicjatywa ma zwrócić uwagę na problemy psychiczne młodych ludzi. Dzięki kampanii dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie dowiedzą się, jak i gdzie znaleźć profesjonalne wsparcie psychologiczne. Podczas konferencji poruszano również temat bezpłatnej infolinii dla młodych osób, których dotknęły problemy psychiczne.

– Do wykazu prac legislacyjnych została skierowana ustawa o wsparciu dziecka, ucznia i rodziny. Planowane jest w przyszłym budżecie 700 mln zł, które trafi do szkół, w tym 180 mln zł na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i zatrudnienie dodatkowych specjalistów – dodała wiceminister. Sekretarz Stanu w MEiN mówiła także o wzmocnieniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i ich rodziców.

 

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna realizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocja działań profilaktycznych oraz upowszechnianie informacji o formach pomocy psychologicznej oferowanej przez publiczne placówki.
Kampania jest skierowana do dzieci, młodzieży ale także ich rodziców i opiekunów. To odpowiedź na problemy ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, które wynikają z pandemii COVID-19. Długotrwały okres nauki na odległość, brak kontaktu z rówieśnikami, lęk przed chorobą to czynniki, które narażają młodych ludzi na stres i powodują problemy emocjonalne.
Treści udostępniane w ramach kampanii „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” będą dotyczyć m.in. troski o zdrowie psychiczne, form pomocy w przypadku pojawienia się niepokojących objawów, infolinii 800 12 12 12, promocji wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Materiały mają także przeciwdziałać zjawisku stygmatyzacji i autostygmatyzacji.

Ważnym aspektem kampanii jest upowszechnienie informacji o działalności ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Placówki rozpoczęły swoją działalność w 2020 r. Kampania ma zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą ich oferty.
Osoby zgłaszające się do ośrodka mogą skorzystać m.in. z porady psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej. Obecnie świadczeń udziela 327 ośrodków na terenie całej Polski. Wsparcie przez nich oferowane jest dostępne we wszystkich województwach.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (kliknięcie w link powoduje przeniesienie do strony MEiN).

Spot promujący kampanię Ministerstwa Zdrowia (kliknięcie w link powoduje przejście do serwisu YouTube).