21 lutego 2019

„Kasa za Bobasa” – akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

„KASA ZA BOBASA” to akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mająca na celu zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom, że niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje uszczupleniem środków na leczenie w województwie opolskim.Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełniasz ustawowy obowiązek i masz realny wpływ na finansowanie Twoim regionie.

Zaniedbanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego może powodować, że Opolszczyzna traci nawet 50 mln zł rocznie. Środki te można by wydatkować na świadczenia zdrowotne, a ich brak skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania na wizytę u lekarza.

Jeśli w rejestracji u lekarza w systemie eWUŚ obok danych Twojego dziecka wyświetla się symbol „DN” oznacza to, że informacja o zgłoszeniu nie wpłynęła do NFZ.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli jesteś:

  • pracownikiem – poprzez pracodawcę,
  • zleceniobiorcą – poprzez zleceniodawcę,
  • osobą prowadzącą działalność gospodarczą – bezpośrednio w ZUS,
  • osobą pobierającą zasiłek stały – poprzez ośrodek wypłacający świadczenie,
  • osobą pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – poprzez ZUS,
  • emerytem lub rencistą – poprzez organ wypłacający świadczenie odpowiednio ZUS lub KRUS lub resortowy organ emerytalny,
  • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy – poprzez urząd pracy,
  • ubezpieczającym się dobrowolnie – bezpośrednio w ZUS,
  • rolnikiem – bezpośrednio w KRUS.

Więcej informacji na stronach:

www.nfz-opole.pl/KasaZaBobasa
www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/
www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne

Kasa za bobasa – ulotka