28 października 2022

Kolejna edycja kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ oraz program ROWEROWE WYZWANIA

W dniu 21 października zainaugurowano kolejną edycję kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ. W bieżącym roku szkolnym równolegle realizowany jest program ROWEROWE WYZWANIA. Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z partnerami Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Opolu w czasie spotkań z uczniami przypomina zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, a dla nauczycieli oferuje bezpłatne szkolenia umożliwiające uzyskania uprawnień egzaminatorów na kartę rowerową.

Cykl spotkań realizowany jest w kolejnych powiatach województwa opolskiego. Tegoroczna inauguracja miała miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku. Spotkanie z uczniami klas IV, którzy przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową prowadzili przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Prudniku mł. Aspirant Monika Sikora oraz mł. Aspirant Monika Łyko, które przypomniały przepisy dotyczące ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których najczęściej uczestniczą uczniowie zarówno poruszając się pieszo jak i używając dostępnych pojazdów. W drugiej części spotkania Pan Dominik Grabowski egzaminator WORD w Opolu wyjaśnił zgromadzonym szczegółowe zasady korzystania z urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch na ulicach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Równocześnie realizowany był projekt szkoleniowy „Rowerowe wyzwania” skierowany do nauczycieli szkół podstawowych już posiadających uprawnienia do egzaminowania uczniów na Kartę Rowerową jak również do tych nauczycieli, którzy chcieliby takie uprawnienia uzyskać. Tematyką szkolenia były m.in. zmiany w przepisach o ruchu drogowym, konsekwencje związane z brakiem uprawnień oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

Kolejne spotkania i szkolenia w terenie planowane są:

  • 18.11.2022 r. w Kluczborku,
  • 16.12.2022 r. w Opolu,
  • 20.01.2023 r. w Strzelcach Opolskich,
  • 10.02.2023 r. w Głubczycach,

Kontakt w sprawie szkoleń: 774524361