25 czerwca 2020

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres.

W związku z art. 25 ust 6 rozporządzenia Opolski Kurator Oświaty informuje: nauczyciele – doradcy metodyczni, którym w 2020 r. kończy się okres powierzenia zadań doradcy, mogą wystąpić z wnioskiem do Opolskiego Kuratora Oświaty o przedłużenie okresu powierzenia na kolejny okres

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli w której jesteście Państwo zatrudnieni, nie później niż dwa miesiące przed upływem okresu powierzenia.