20 czerwca 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Organizacja szkół i placówek w roku szkolnym 2018/2019

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego

 

W związku z pismem DKO-WOK.440.13.2018.MK z dnia 4 czerwca 2018 r. Pana Macieja Kopcia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w zakresie organizacji nauczania języków obcych nowożytnych i języka mniejszości narodowej w klasach VII i VIII szkół podstawowych wyjaśniam, że z uwagi na specyfikę edukacji językowej i konieczność zachowania jej ciągłości oraz mając na względzie zgłaszane trudności w zakresie organizacji nauczania drugiego języka obcego nowożytnego (np. problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej), w roku szkolnym 2018/2019 uczeń uczący się języka mniejszości narodowej może równocześnie uczyć się tego samego języka, jako języka obcego nowożytnego.