17 maja 2018

Komunikat w sprawie przystąpienia do projektu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uprzejmie zachęcamy szkoły i placówki oświatowe  do udziału w projekcie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W związku z prowadzeniem projektu dyrektorzy szkół mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na  realizację zadania obejmującego przygotowanie i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole do organów prowadzących szkoły w terminie do 11 czerwca 2018 r. – zgodnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Projekty szkół/placówek na realizację zadania powinny zawierać:

1) obowiązkowo

  • organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  • zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

 

2) dodatkowo (nieobowiązkowo) mogą też opisywać:

  • inne działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.

 

Dofinansowanie dla szkoły na zadanie wynosi od 3000 zł do 10000 zł.

Organ prowadzący szkołę musi zapewnić 20% finansowego wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej do realizacji zadania oraz promocję zadania.

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

Pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Niepodległej.

Przykładowy wniosek szkoły .

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Niepodległej.