15 listopada 2017

Konferencja „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”.

14 listopada 2017 r. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”, zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. Przekazane podczas spotkania informacje mają na celu wsparcie dzieci z cukrzycą oraz zapewnienie bezpiecznego pobytu w placówkach oświatowych. Otwarcia konferencji dokonał Pan Mieczysław Wojtaszek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, następnie głos zabrał Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty. W dalszej części Pani prof. dr hab. n.med. Przemysława Jarosz-Chobot przedstawiła podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży, metody leczenia oraz zasady współpracy z rodziną dziecka.