25 listopada 2019

KONFERENCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA ERASMUS+ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 10 GRUDNIA 2019 ROKU

Regionalny Punkt Informacyjny programu Erasmus+, działający w Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli, oraz przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych  z edukacją na spotkanie informacyjne które odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole.

 

Celem konferencji jest:

  • poznanie różnych typów mobilności w Akcji 1 –  Mobilność Edukacyjna, Akcji 2 – projektów partnerskich,  Programów bilateralnych: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży;
  • zapoznanie z przykładowymi działaniami szkół z województwa opolskiego realizującymi projekty w ramach ww. programu;
  • skonsultowaniem własnych potrzeb związanych z projektowaniem działań w programie Erasmus+.

 

Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w konferencji do dnia 6 grudnia 2019 roku.

W załączeniu ramowy program konferencji wraz z klauzulą informacyjną o danych osobowych i zgodą na wykorzystanie wizerunku dorosłej osoby trzeciej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny – podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku należy wydrukować dostarczyć w dniu konferencji przy rejestracji.

 

Program konferencji

Zgoda na wykorzystanie wizerunku