4 kwietnia 2023

Konferencja „Od stygmatyzacji do integracji – podróż po równe szanse” 24.04.2023.r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Uniwersytet WSB Merito Opole pt. „Od stygmatyzacji do integracji – podróż po równe szanse”, która odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online 24.04.2023 r.

Celem konferencji jest prezentacja poglądów, doświadczeń i praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania integracji osób z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie, stygmatyzowanych w swoich środowiskach lokalnych.

Konferencja odbędzie się 24.04.2023 r. Organizatorzy zapewniają udział w formie stacjonarnej oraz online. Liczba miejsc w auli (uczestnictwo stacjonarne) jest ograniczona i obowiązuje kolejność zapisów.

Program konferencji oraz możliwość rejestracji online (formularz zapisowy) znajdują się na stronie organizatora Konferencji