27 sierpnia 2019

Konferencja prasowa – Opolski Okrągły Stół Edukacyjny

Zapowiedź wydarzenia
Nazwa Konferencja prasowa – Opolski Okrągły Stół Edukacyjny
Data /godzina 28 sierpnia 2019 r.
godz. 13.00
Miejsce Opolski Urząd Wojewódzki – sala im. Braci Ryszarda i Jerzego Kowalczyków
Udział Wiceminister Edukacji Narodowej – Iwona Michałek
Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska
Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek
Organizatorzy Opolski Urząd Wojewódzki
Kuratorium Oświaty w Opolu