16 listopada 2022

Konferencja ,,Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły. Wdrażanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Konferencja dotyczy aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, specjalistów szkolnych (pedagodzy, psychologowie, itd.), przedstawicieli Rad Rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych i konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów.

Na konferencję obowiązuje rejestracja.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2022 (środa).

Rejestracja oraz szczegółowe informacje.