28 maja 2019

Konferencja warsztatowa „Edukacja z wykorzystaniem nowych technologii” w Opolu

Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza nauczycieli szkół województwa opolskiego na bezpłatną konferencję warsztatową  „Edukacja z wykorzystaniem nowych technologii”, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. w godzinach 9.30 – 13.30 w  Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27.

Ramowy program konferencji:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników konferencji.
9.30 – 9.40  Uroczyste otwarcie konferencji
9.40 – 9.55  Rozliczenie dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok – Piotr Łaba Kuratorium Oświaty w Opolu.
9.55 – 10.10 Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych – programy i projekty – Marek Wąsowski Kuratorium Oświaty w Opolu.
10.10 – 10.40 Nowe technologie w szkole – trenerzy nowych technologii.

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa.
11.00 – 12.00 I sesja warsztatowa (warsztaty odbywają się równolegle, każdy uczestnik może wybrać jeden warsztat w sesji 1 i jeden warsztat w sesji 2) Tablica i monitor interaktywny w nowoczesnej szkole – 2 grupy.
12.00 – 13.00    II sesja warsztatowa
1. Nowe technologie w szkole – modelowanie i druk 3D.
2. Nowe technologie w szkole – mobilne laboratorium przyrodnicze.

13.00 – 13.30    Podsumowanie konferencji.

Zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą poprzez tylko formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, liczba miejsc jest ograniczona, termin rejestracji upływa w dniu 31 maja 2019 r.

Rezygnacja z udziału w konferencji możliwa jest do 2 czerwca 2019 r. ,rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

Kontakt: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny