1 kwietnia 2019

Konferencja warsztatowa eTwinning Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii w Opolu

29 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu odbyła się konferencja warsztatowa eTwinning Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu, w którym działa Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferują nowoczesne technologie, w tym narzędzia TIK w edukacji

Podczas konferencji zaprezentowane zostało Mobilne Centrum Edukacyjne – naczepa szkoleniowo-dydaktyczna, w którym odbyła się jedna z sesji warsztatowych i ćwiczenia dla uczniów z zastosowania nowoczesnych technologii (bezpłatne aplikacje online, aplikacje na tablicę interaktywną, programy do kodowania). Konferencja skierowana była do nauczycieli szkół podstawowych różnych specjalności. Po oficjalnym wystąpieniu Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty otwierającym konferencję, cele i zadania  Programu eTwinning  omówił Paweł Czapliński koordynator Programu eTwinning, przedstawiciel Biura Programu eTwinning Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W następnym punkcie konferencji zaprezentowany został Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ w województwie opolskim, informacje o Programie  Erasmus+ przedstawiła st. wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Halina Pilarz.
W kolejnym punkcie programu  prezentację przykładów dobrej praktyki – projektów realizowanych w ramach projektów  Programu eTwinning zaprezentowały ambasadorki programu: Bronisława Niespor i Edyta Bieniek.

Po przerwie kawowej odbyły się trzy sesje warsztatowe:

I Narzędzia eTwinning –  Edyta Bieniek;

II Programowanie z eTwinning;- Jolanta Gradowska;

III Aktywna tablica – Bronisława Niespor.

Po zakończeniu warsztatów przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Kuratorium Oświaty w Opolu dokonali podsumowania konferencji.

Konferencję patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Opola,

Patronatem medialnym konferencję objęła TVP 3 Opole.

Konferencja w mediach 1.

Konferencja w mediach 2.

Konferencja w mediach 3.

Konferencja w mediach 4.

Galeria 1
Galeria 2