21 lutego 2019

Konferencja warsztatowa „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii” w Opolu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza nauczycieli szkół podstawowych z województwa opolskiego na bezpłatną konferencję warsztatową Nowoczesna edukacja
z wykorzystaniem technologii”.

Zgłoszenia na konferencję w Opolu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy (link poniżej), liczba miejsc jest ograniczona, termin rejestracji upływa w dniu 18 marca 2019 r.

Zgłoszenia na konferencję

Rezygnacja z udziału w konferencji możliwa jest do 22 marca 2019 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów wyżywienia. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: jgradowska@frse.org.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.