6 sierpnia 2019

Konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje cykl konferencji poświęconych wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konferencji jest zapoznanie dyrektorów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli z nowymi podstawami programowymi, przede wszystkim języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii.

Szczegółowe informacje.