1 czerwca 2022

Konferencje informacyjne dla nauczycieli przedmiotu: historia i teraźniejszość

Szanowni Państwo,

Nauczyciele konsultanci Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu proponują nauczycielom, którzy zamierzają uczyć nowego przedmiotu: historia i teraźniejszość, cztery terminy konferencji informacyjnych (formuła on-line).

Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji.