29 sierpnia 2019

Kongres Edukacji Przyszłości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22–23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, cenne dokonania, które mogą być dla uczestników inspiracją do ich wprowadzania w szkołach.

Kongres obejmować będzie dwa nurty tematyczne:
–  ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
oraz
– SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE .

Kongres stanowić będzie przestrzeń do kreowania idei i wyznaczania celów powiązanych ściśle ze zmianami w systemie oświatowym, wymaganymi do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. To miejsce dla dyskursu szeroko pojętego świata ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej i zawodowej. Wydarzenie jest całkowicie nieodpłatne dla wszystkich uczestników Kongresu. Przyjęte założenia i tematyka Kongresu Edukacji Przyszłości wpisują się w politykę oświatową państwa, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w strategii kształcenia na najbliższe lata. Otuliną dla wydarzeń Kongresu będzie wystawa Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz prezentacja szkół mających znaczące osiągnięcia sportowe i szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego prezentujących Świętokrzyskie Perły Zawodów.
Zapraszamy do logowania na poszczególne panele tematyczne:

Panel – zawody przyszłości,

Panel – sportowe świętokrzyskie.