9 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” – prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”.
Na spotkaniu przedstawiono zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także zaprezentowano przykłady innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego. W spotkaniu udział wziął Opolski Kurator Oświat Pan Michał Siek, a szkołą reprezentującą woj. opolskie w strefie wystawienniczej Kongresu Powiatów był Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

Uczniowie  jako wystawcy prezentowali swoje osiągnięcia z branży mechatronicznej. W skład delegacji Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu weszli: dyrektor Dariusz Dobrowolski, wicedyrektor Artur Rapiński, nauczyciel przedmiotów zawodowych Rafał Jasiński oraz uczniowie – Bartłomiej Zieliński, Rajmund Soppa i Michał Wieczorek.
W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób z całej Polski. Wśród gości wrocławskiego kongresu byli przedstawiciele: ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN, dyrektorzy jednostek podległych MEN, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie ze szkół kształcących w zawodach. Celem podejmowanych działań jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, jak również  zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. W swoim wystąpieniu Minister Edukacji Pani Anna Zalewska zaznaczyła, że odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Podczas kongresu Pani Minister podpisała również porozumienie ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, natomiast z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. listy intencyjne dotyczące współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego. Ponadto podczas panelu dyskusyjnego poświęconemu przykładom dobrych praktyk oraz innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego rozmawiali samorządowcy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele firm z branży chemicznej, elektryczno-energetycznej oraz transportu lotniczego i kolejowego.

Więcej informacji:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kongres-powiatow-dobry-zawod-we-wroclawiu-prezentacja-dalszych-zmian-w-szkolnictwie-zawodowym.html

Prezentacja „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”

Źródło: MEN