13 października 2022

Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „ Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

 

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską.

 

Konkurs rozpoczął się 1 października 2022 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przesłać do 6 stycznia 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje.