6 września 2022

Konkurs CanSat 2022/2023

Szanowni Państwo,

Europejska Agencja Kosmiczna i Biuro Edukacji  ESERO Centrum Nauki Kopernik ogłosiły start konkursu CanSat 2022/2023, do którego zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Do konkursu zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna. Jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin Konkursu CanSat 2022/2023

Zespół uczniowski powinien:

  • składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;
  • członkowie/członkinie powinni być uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej;
  • co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA;

Jak się zgłosić?

  • Rekrutacja rozpoczęła się 1 września 2022 i potrwa do 23 września 2022.
  • Zespół zgłasza opiekun/opiekunka wypełniając formularz, link do formularza: FORMULARZ
  • Do konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, których formularz zostanie wypełniony poprawnie i w terminie.
  • W formularzu należy określić wstępny plan na misję Cansata oraz zainteresowania badawcze zespołu.

Więcej informacji o konkursie: https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/

Organizator konkursu: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Partnerzy w Polsce: Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO, Centrum Nauki Kopernik

Partnerem projektów STEM jest Boeing.