24 kwietnia 2020

Konkurs dla dzieci „MISJA POLARNA”- EDYCJA2020

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w konkursie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „EDU-ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego odbioru społecznego polskiej nauki”.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie posteru naukowego, dotyczącego regionów polarnych oraz ich powiązania z innymi regionami kuli ziemskiej. Poster może dotyczyć środowiska biotycznego i abiotycznego, aspektów technicznych badań polarnych, aspektów historycznych, kulturowych i zdrowotnych związanych z regionami polarnymi.

W konkursie mogą brać udział osoby, które w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego mają ukończone 10 lat oraz nie mają ukończonych 15 lat. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgody opiekuna prawnego Uczestnika na udział w konkursie, drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na portalu.

Nagrodą główną jest udział w 3-dniowym letnim obozie naukowym.

Regulamin

Letnia szkoła