30 sierpnia 2018

Konkurs dla dziennikarzy i publicystów EDUinspiracje MEDIA 2018

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje konkurs EDUinspiracje MEDIA 2018. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i publicystów, którzy w swoich publikacjach poruszają europejską tematykę uczenia się, a w szczególności piszą o inicjatywach, programach, a także realizowanych projektach przy wsparciu Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji.

Do konkursu mogą się zgłaszać dziennikarze oraz redakcje, którzy opublikowali artykuł, wyemitowali program radiowy lub nagrali audycje telewizyjną bądź reportaż. (Ważne: udział w konkursie mogą wziąć prace, które były opublikowane lub wyemitowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. w środkach masowego przekazu)

Konkurs potrwa do 15 września 2018 roku.

Nagrody oraz wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone podczas listopadowej Gali  EDUispiracje w Warszawie.

Prace można przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , Alej Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, jak również na skrzynkę mailową: media@frse.org.pl

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączniku oraz na stronie: https://eduinspiracje.org.pl/konkurs-dla-dziennikarzy/o-konkursie/

 

Szczegółowe informacje