31 maja 2023

Konkurs dla nauczycieli na scenariusze lekcji poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Uczestniczyć w konkursie mogą wszyscy nauczyciele, którzy zdecydują się napisać 5 scenariuszy lekcji, które mogą być realizowane w ramach następujących przedmiotów szkolnych:

 historia;

 język polski;

 wiedza o społeczeństwie;

 historia i teraźniejszość;

 muzyka;

 plastyka;

 podstawy przedsiębiorczości.

Czas na składanie zgłoszeń minie 31 lipca 2023 r. o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.