27 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub 2021/2022.

Konkurs „Kierunek – Innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia wypełnione zgodnie z obowiązującym wzorem (kliknij, by pobrać plik XSLX, rozmiar 16 KB) do 29 lipca 2022 r. W województwie opolskim zgłoszenia należy przesyłać na adres aktywnatablica@kuratorium.opole.pl .

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (kliknięcie w link oznacza przejście do strony zewnętrznej).