22 maja 2024

Konkurs dla szkół podstawowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników” skierowany do szkół podstawowych, które zostaną wybrane do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników.

W ramach pilotażu nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 10 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ORE

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji