5 października 2022

Konkurs dramaturgiczny na teksty dla młodzieży, pisane z myślą o wystawieniu w szkołach organizowany w ramach programu “Współdzielimy przestrzeń”

Fundacja Teatr 21 zaprasza osoby w wieku 16-26 lat do udziału w konkursie.

Teksty powinny problematyzować doświadczenia, z którymi mierzy się dziś współczesna młodzież. Szczególnie interesują nas napięcia związane z dojrzewaniem, z wchodzeniem w dorosłość w gwałtownie zmieniającym się świecie trawionym skutkami pandemii i rozluźnieniem relacji opartych na „bezpośrednim kontakcie”, kryzysem migracyjnym, kryzysem wojennym i związana z tymi przełomami kondycja psychiczna współczesnych nastolatków w tym nowym krajobrazie.

W powstających tekstach autorzy i autorki powinni zmierzyć się z tematem „nowego początku”, wchodzenia w nową społeczność, grupę, nową kulturę, nowy język, nową przestrzeń.

Utwory powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki. Teksty będzie można nadsyłać w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. W ramach konkursu jury nagrodzi dwa dzieła, które następnie zostaną zrealizowane jako spektakle przeznaczone do grania w szkolnych klasach. Przedstawieniom prezentowanym w szkołach towarzyszyć będą warsztaty z udziałem psychologów, pedagogów teatru.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2022 r. na adres: konkurs@teatr21.pl

Szczegółowy opis założeń konkursowych oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie Teatru 21.