26 września 2022

Konkurs „EduPak Polska”

Fundacja Edukacja dla Przyszłości „Zielony Motyl”, zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjno-ekologicznego EduPak Polska

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości i wykazanie związku między codziennymi wyborami, a zmieniającym się światem oraz rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz promowanie wzorców konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczyniającej się do ochrony środowiska,

 

Konkurs EduPak Polska składa z dwóch etapów:

I etap to praca Nauczycieli z uczniami i ogłoszenie KONKURSU,

II etap to ekspozycja prac konkursowych.

 

Do udziału w konkursie zaprasza się:

 

dzieci w wieku przedszkolnym od 5 do 6 lat; oraz uczniów szkół podstawowych         i szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) wraz                            z nauczycielem-koordynatorem.

 

Nabór zgłoszeń rusza 26 września br.

Szczegółowe informacje.