31 sierpnia 2022

Konkurs „Fizyczne Ścieżki”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut F i z y k i P A N  zaprasza do udziału w konkursie „Fizyczne Ścieżki”

Przedmiotem konkursu jest: przeprowadzenie wykładu obejmującego pokaz doświadczenia fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem, lub przedstawienie przyrządu lub ich zestawu skonstruowanego własnoręcznie, które umożliwiają zademonstrowanie lub pomiar/badanie/obserwację jakiegoś zjawiska fizycznego wraz z jego wyjaśnieniem.

Konkurs fizyczny, przeznaczony dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • praca naukowa,
  • pokaz zjawiska fizycznego,
  • esej.

Na prace konkursowe należy przesłać do końca stycznia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje.