30 sierpnia 2019

Konkurs „Fizyczne Ścieżki”.

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany jest od 2005 przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
W odróżnieniu od konkursów przedmiotowych i olimpiad Fizyczne Ścieżki to konkurs prac zaproponowanych przez uczniów. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają jedną z trzech kategorii:
• Praca naukowa,
• Pokaz zjawiska fizycznego,
• Esej.
Autorzy prac zakwalifikowanych do Finału prezentują je publiczności i członkom kilkunastoosobowego Jury podczas dwudniowego seminarium finałowego. Laureaci konkursu otrzymują indeksy na wydział fizyki trzech uczelni w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku) oraz, dodatkowo, mogą uzyskać tygodniowe staże w największych ośrodkach badawczych w Europie (Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, CERN, European XFEL) i w Polsce (NCBJ, IF PAN). Konkurs objęty jest patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegóły na www.fizycznesciezki.pl.