21 czerwca 2022

Konkurs fotograficzny „Wakacyjna GeoFotka”

Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wakacyjna GeoFotka”

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tych obiektów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

 

Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 19 września 2022.

 

Szczegółowe informacje.