10 lutego 2020

Konkurs grantowy LOWE, edycja 2020-2021

Zarząd Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie ogłasza konkurs grantowy na utworzenie
Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

Konkurs grantowy LOWE skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych oraz organów prowadzących szkoły.

Cel konkursu.

Celem konkursu grantowego jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie.
Więcej informacji: