4 października 2022

Konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym  „Kierunek – Bezpieczeństwo” – Kampania Kolejowe ABC II

Konkurs ma na celu zapoznanie dzieci z zasadami przekraczania przejazdów kolejowych oraz poruszania się w pobliżu torów, na dworcach i peronach.

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – VI.

 

Prace należy wysyłać do dnia 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje.