18 maja 2022

Konkurs literacki „Giętkie Pióro” 2022

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie  zaprasza do udziału w 7. Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla młodzieży z inspiracji twórczością Bolesława Prusa „Giętkie Pióro” 2022

Głównym celem Konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod okiem specjalistów, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wpajanie szacunku dla własnej kultury i własnego języka oraz historii.

Konkurs rozgrywany jest w 3 etapach w terminie od 17 maja 2022 do 10 grudnia 2022 r.

 

Terminy zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników:

 

Szczegółowe informacje.