16 grudnia 2022

Konkurs literacki i plastyczny pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2023 roku pięćsetną rocznicą urodzin księcia Jerzego II a jego celem jest przede wszystkim inspiracja do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności księcia brzeskiego Jerzego II.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1,
49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl .

 

Organizator do udziału w konkursie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.

Przewidziane są cztery kategorie wiekowe:

− dzieci w wieku przedszkolnym,

− dzieci do 10. roku życia,

− dzieci w wieku 11–15 lat,

− młodzież w wieku 16–20 lat.

 

Prace należy dostarczyć do 28 lutego 2023 r. na adres organizatora konkursu.

Regulamin

Karta informacyjna

Zgoda na prezentację pracy/utworu przez organizatora