8 października 2019

„Konkurs na edukacyjne Turnusy Uśmiechu”.

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu.

 

Obecnie trwa nabór wniosków w konkursie na turnusy edukacyjne, inaczej zwane zielonymi szkołami. Do 29 października 2019 r. szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą mogą zgłaszać swoje pomysły na organizację turnusu. Ważne, aby podczas pobytu w Wiśle dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

 

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy uczniów wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą w 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

 

Koszt turnusu wraz przejazdem w całości pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

 

Szczegółowe informacje.