6 czerwca 2024

Konkurs na stanowisko kierownicze w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli

Minister Edukacji ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

Zgodnie z § 27 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, kandydatów na stanowiska w szkołach europejskich wyłania się w drodze konkursu. Minister powołuje komisję konkursową oraz ustala jej skład i regulamin działania. Kandydaci wyłonieni w postępowaniu krajowym biorą następnie udział w finalnym konkursie przeprowadzanym przez zespół rekrutacyjny w Brukseli.

Termin składania dokumentów to 7 czerwca 2024 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/konkurs-na-stanowisko-kierownicze-w-biurze-sekretarza-generalnego-szkol-europejskich-w-brukseli